Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad POKERSHOP.EE veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja POLARITY OÜ (edaspidi ka Veebipood või Pokershop Baltic) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Pokershop Baltic veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood Pokershop Baltic jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.pokershop.ee.

2. Hinnainfo

1) Kõik veebipoes Pokershop Baltic toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. (Omniva pakiautomaat 3 eurot; Omniva kullerteenus 4,5 eurot).

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (2 päeva pärast tellimuse vormistamist).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipoe Pokershop Baltic vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood Pokershop Baltic jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.pokershop.ee.

3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Kui soovite säilitada oma andmeid ja tellimuste ajalugu meie süsteemis ning jälgida oma tellimuste staatust, siis registreerige enne ostu sooritamist kasutajaks klikkides lingile „Registreeri Kasutajaksˮ. Vaikimisi sooritatakse tellimus külalisena.

3) Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Telliˮ.

4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Telliˮ. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

5) Seejärel kuvatakse ekraanile makseviisid, mida kasutades saate tasuda sooritatud tellimuse eest. Kui otsustate tasuda toodete eest pangalinki kasutades, siis pärast tasumist vajutage pangas kindlasti nupule „Tagasi kaupmehe juurde”.

6) Teie tellimus ja arve tühistatakse 2 päeva pärast tellimuse vormistamist, kui laekumist ei ole toimunud. Ühel kasutajal võib korraga olla aktiivne üks "Laekumise ootel" staatuses tellimus.

7) Tellimusi postitatakse igal tööpäeval. Reeglina postitatakse tellimus hiljemalt makse laekumisele järgneval tööpäeval. Täpsema info saamiseks soovitame pöörduda klienditoe poole. Kui tellimus esitatakse ja makse laekumine toimub reedel pärast kella 10.00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Riigipühadel tellimusi ei postitata.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Pokershop Baltic andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Pokershop Baltic poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Pokershop Baltic'ule tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 2 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Pokershop Baltic pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Pokershop Baltic tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Pokershop Baltic ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Lepingust taganemise tähtaega hakatakse lugema päevast, kui tarbija sai kauba kätte. 

2) 14-päevane tagastamisõigus ei kehti muuhulgas:

a) kauba puhul, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades
b) perioodiliselt ilmuvate trükiste ning raamatute puhul v.a. kui tegemist on praakeksemplariga
c) audio- ja videosalvestustele ning arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud
d) asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada

3) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

4) Kauba tagastamiseks tuleb hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest Veebipoodi Pokershop Baltic teavitada oma otsusest ühemõttelise avaldusega aadressil info@pokershop.ee või kasutades klienditoe vormi aadressil www.pokershop.ee

5) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. 

6) Veebipood Pokershop Baltic tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7) Veebipood võib raha tagastamisest keelduda seni, kuni tarbija on asja tagastanud või esitanud tõendi, et on asja tagasi saatnud.

7. Vääramatu jõud

1) Veebipood Pokershop Baltic ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Pokershop Baltic ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid.

2) Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot, mis kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks kasutajale.

3) Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Polarity OÜ. Isikuandmete volitatud töötlejateks on Eesti Post AS (aadress: Pallasti 28, Tallinn, telefon: 661 6616) ja Maksekeskus AS (aadress: Pärnu mnt 139c/Kohila 8, Tallinn, telefon: 622 95 21).

4) Polarity OÜ ei edasta, müü ega avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a. eelpool nimetatud volitatud töötlejatele.

5) Polarity OÜ töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

6) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.pokershop.ee

7) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

8) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

9. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood Pokershop Baltic vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood Pokershop Baltic poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Pokershop Baltic ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Pokershop Baltic.

5) Veebipood Pokershop Baltic ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@pokershop.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Pokershop Baltic ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Pokershop Baltic ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Pokershop Baltic ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.